آریا در حال تمیز کردن تلویزیون،خوب غافلگیر کردم،وای الان نه...خستم عزیزم ،سگ حشری.