พยาบาลไปทำหน้าที่ให้คนล่วงประเวณีจะมีเพศสัมพันธ์กับเธอภายในก่อนที่จะกลับบ้านเพื่อให้สามีของเธอมีเพศส