Simerino prwino gamisi me ta eswrouxa pou mou ekanan dwro